Sağlık
Giriş Tarihi : 16-12-2021 16:52   Güncelleme : 16-12-2021 16:52

KSBÜ YEŞİL ÜNİVERSİTE DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 500 İÇİNDE

KSBÜ YEŞİL ÜNİVERSİTE DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 500 İÇİNDE

KSBÜ YEŞİL ÜNİVERSİTE DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 500 İÇİNDE

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri (Yeşil Üniversite) Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı. İlk kez sıralamaya giren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) 455. sırada yer alarak bir başarıya imza attı.

GreenMetric, tüm dünyadan üniversitelerin katıldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform. Üniversiteler her yıl GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriliyor ve aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.

KSBÜ’DE ÇEVRESEL DUYARLILIK ÖN PLANDA

KSBÜ ilk defa katıldığı değerlendirmede; kampüste kendisine ait olan arazilerde yeşil alanların bina yerleşimlerine oranlanması, binaların kullanım tarzı, çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik, engelliler için erişebilirlik, öğrenci organizasyonları gibi başlıklarda değerlendirildi. Bunların sonucunda üniversitemiz GreenMetric dünya sıralamasına 455. sıradan girdi. Ülkemizde ise değerlendirmeye alınan 71 üniversite arasında 34. sırada yer aldı. Bu başarının elde edilmesinde üniversitemizde halen uygulanmakta olan “Sıfır Atık Yönetimi”, binalarımızın engelli erişebilirliğini gösteren turuncu bayraklarımız, arazide yaptığımız ağaçlandırma, “İçeriyi Soğutma – Dünyayı Isıtma” gibi projeler ile öğrencilerin çevre üzerine yaptıkları çalışmalar etkili oldu.

“GERMİYAN KAMPÜSÜNDE TÜM KRİTERLERE TAM UYUMLU PROJE YAPTIK”

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu Yeşil Üniversite sıralaması hakkında şunları söyledi: “Dünya üzerinde küresel ısınma ve iklim krizi yaşanıyor. Özellikle son yüzyılda gelişmiş ülkeler tarafından yüksek hidrokarbon düzeyi olan fosil yakıtlar sınırsızca kullanıldı, ormanlar hızla yok edildi, yüksek düzeyde oluşan sera gazları ile ozon tabakası hasar gördü. Bugün bunların sonuçlarını doğal afetler, su kaynaklarının tükenmesi ve gıda üretiminde sorunların oluşması şeklinde herkes görüyor. Ne yazık ki bu süreç artarak devam edecek ve her geçen gün dünyadaki yaşamı tehdit eder hale gelecek. Üniversiteler olarak bizler sorunun değil çözümün bir parçası olmalıyız. İşe kendi alanlarımız, kampüsümüz ve binalarımızdan başlamalı, hiçbir birimimiz çevreye zarar vermemeli. GreenMetric tarafından yürütülen değerlendirmeler aynı zamanda bize sorumluluklarımızı gösteren bir rehber niteliğinde. Biz de yapılanmasına yeni başlamış bir üniversite olarak tüm plan ve projelerimizi bu anlayış ile yapıyoruz. Kendimize ait arazimizde ve binalarımızda yaptığımız çalışmalar, öğrenciler ve personelimiz için yaptığımız düzenlemeler sonucunda ilk defa katıldığımız bu değerlendirmede önemli bir başarı elde ettik. Bu bizi oldukça motive etti. Şunu söylemek isterim ki Germiyan Kampüsünde tüm kriterlere tam uyumlu bir proje yaptık. Hayata geçtiğinde eminim ki çok daha üst sıralarda yer alacağız. Üniversiteler arasındaki bu rekabet dünyamız ve üzerinde yaşayan canlılar için en hayırlı ve güzel olan bir yarış. Bu yarışta keşke tüm üniversiteler çok daha iyi durumda olsa, böylece küresel ısınma krizinde üniversiteler olarak hep birlikte olumlu katkı veriyor olsak. Bunun için üzerimize düşeni hassasiyetle yapmaya devam edeceğiz.”