Sağlık
Giriş Tarihi : 17-08-2021 16:43   Güncelleme : 17-08-2021 16:43

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleşti

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (KSBÜ) Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güven katıldı.

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kütahya- Üniversite- Sanayi İş Birliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulunun 2021 yılının ilk altı aylık dönemi değerlendirildi. Toplantının amacı -ilin sanayi ve teknoloji verilerini güvenilir ve sürdürülebilir şekilde kayıt altına almak ile sanayi üretiminin dönüşümünü sağlayarak cari açığın kapatılmasına destek vermek- olarak belirlendi.  Bu amaç doğrultusunda alınacak aksiyonlar ise şu şekilde:

“YENİ TEKNOLOJİLER PARADİGMAYI DEĞİŞTİRECEK”

Toplantıda net satışlar açısından değerlendirildiğinde; toptan ve perakende ticaret, imalat, ulaştırma ve depolama, inşaat sektörlerinin ön planda olduğu; bunun yanında idari ve destek hizmetleri, finans ve sigorta faaliyetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile madencilik ve taş ocakçılığı alanlarında da önemli mesafe alındığı belirtildi. Kütahya ili sanayisi ölçek dağılımı incelendiğinde ise sanayi sicil bilgi sisteminde (2021) kayıtlı toplam işletme sayısının 879 olduğu ancak bu işletmelerin yüzde 88’inin küçük ve mikro ölçekteki işletmelerden oluştuğu görsel olarak ifade edildi. Öte yandan dördüncü sanayi devrimine geçiş ile beraber üretimin otomasyon ve bilgi teknolojilerinin yanında küçük miktarlarda bireyselleştirilmiş ürünlerin imalatı ve siber fiziksel sistem teknolojisine doğru dönüşüm geçirdiği dile getirildi. Endüstriyel ortamlarda artan dijitalleşme sonrasında nesnelerin interneti, makineden makineye iletişim, dokunmatik ekranlar ve yeni nesil grafik ara yüzleri, 3 boyutlu yazıcılar gibi teknolojilerin paradigma değişimini sağlayıcı yeni yaklaşımları ortaya çıkardığı vurgulandı.

Kütahya’nın sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirleyip, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla bir araya gelinen toplantı, görüş ve önerilen alınmasıyla son buldu.

Toplantıda; Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, OSB yönetim kurulu başkanları, İl ve ilçe ticaret ve sanayi odası başkanları, il müdürleri ile iş adamları ve STK temsilcileri yer aldı. Toplantı Kütahya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.